نمایش 1–12 از 110 نتیجه

۲۰%
۲۰%

کتاب‌های ماجراهای من و درسام

سری کتاب های ماجراهای من و درسام برای 20 گرفتن انتشارات خیلی سبز با هدف موفقیت دانش آموزان در امتحانات تشریحی و نهایی تالیف شده اند. در ابتدای هر فصل درسنامه های خلاصه برای هر زیرمبحث قرار داده شده است و پس از آن سوالات تشریحی مربوط به همان مبحث آورده شده تا تسلط دانش آموزان در موضوع تدریس شده محک زده شود. البته در این کتاب ها تعداد محدودی تست نیز قرار داده شده که تعدادشان برای شرکت در آزمون تستی کافی به نظر نمی رسد!

WhatsApp chat