استاد عمار تاجبخش

استاد عمار تاجبخش

استاد عمار تاجبخش یکی از دبیران قدیمی و پرکار عربی کنکور است که سوابق زیادی در تالیف کتاب ها و فیلم های آموزشی و همچنین تدریس در شهرهای مختلف کشور دارد. کتاب های ایشان ابتدا در انتشارات همگامان و سپس تحت عنوان عربی عمار انتشارات قلم چی به چاپ می‌رسد.

فیلم های آموزشی نیز توسط انتشارات رهپویان دانش تهیه و تولید می شود. عمار تاجبخش به دلیل پیشینه و اصالت خانوادگی تسلط کامل بر زبان عربی دارد و به همین دلیل کلاس ها و کتاب های ایشان بسیار اصولی و و مفهومی زبان عربی را آموزش می دهد و سبک آموزش و تدریس ایشان مورد توجه خیل عظیمی از از دانش آموزان قرار گرفته است. در ادامه تمامی کتاب ها و فیلم های آموزشی استاد عمار تاجبخش آورده شده اند.

فیلم آموزش مفهومی عربی

115,500 تومان
73,150 تومان
73,150 تومان
73,150 تومان
92,400 تومان
92,400 تومان
92,400 تومان
92,400 تومان