استاد عمار تاجبخش

استاد عمار تاجبخش

استاد عمار تاجبخش یکی از دبیران قدیمی و پرکار عربی کنکور است که سوابق زیادی در تالیف کتاب ها و فیلم های آموزشی و همچنین تدریس در شهرهای مختلف کشور دارد. کتاب های ایشان ابتدا در انتشارات همگامان و سپس تحت عنوان عربی عمار انتشارات قلم چی به چاپ می‌رسد.

فیلم های آموزشی نیز توسط انتشارات رهپویان دانش تهیه و تولید می شود. عمار تاجبخش به دلیل پیشینه و اصالت خانوادگی تسلط کامل بر زبان عربی دارد و به همین دلیل کلاس ها و کتاب های ایشان بسیار اصولی و و مفهومی زبان عربی را آموزش می دهد و سبک آموزش و تدریس ایشان مورد توجه خیل عظیمی از از دانش آموزان قرار گرفته است. در ادامه تمامی کتاب ها و فیلم های آموزشی استاد عمار تاجبخش آورده شده اند.

فیلم آموزش مفهومی عربی

DVD آموزش مفهومی عربی هفتم رهپویان دانش

95,000 تومان 71,250 تومان

DVD آموزش مفهومی عربی هشتم رهپویان دانش

95,000 تومان 71,250 تومان

DVD آموزش مفهومی عربی نهم رهپویان دانش

95,000 تومان 71,250 تومان

DVD آموزش مفهومی عربی دهم انسانی رهپویان دانش

120,000 تومان 90,000 تومان

DVD آموزش مفهومی عربی دهم رهپویان دانش

120,000 تومان 90,000 تومان

DVD آموزش مفهومی عربی یازدهم رهپویان دانش

120,000 تومان 90,000 تومان

DVD آموزش مفهومی عربی یازدهم انسانی رهپویان دانش

120,000 تومان 90,000 تومان

DVDآموزش‌مفهومی‌عربی‌سوم‌دبیرستان انتشارات رهپویان دانش

35,000 تومان 26,250 تومان