مکالمه آنلاین با پشتیبانی کتاب کنکور

مقالات و آزمون های آزمایشیمقالات و آزمون های آزمایشی - کتاب کنکور

مقالات درسی و مشاوره ای:

بدون شک همه ی دانش آموزان در مسیر مطالعه و موفقیت در کنکور سراسری نیاز دارند تا از تجربه های دانش آموزان موفق و هم چنین مشاوران کنکور استفاده کنند. به عنوان مثال وقتی انگیزه ی خود را در درس خواندن از دست می دهید نیاز به یک محرک بیرونی دارید تا دوباره با تمام قوا مطالعه را ادامه دهید. یا وقتی در یاد گرفتن یک درس خاص به بن بست می رسید نیاز دارید تجربه ی افراد موفق و کسانی که توانسته اند این درس را در کنکور سراسری سال های گذشته ۱۰۰٪ بزنند بدانید و یا راهکارهایی را که دبیران موفق کنکور در مورد درس مورد نظر ارایه می دهند بشنوید. ما در بانک کتاب کنکور سعی کردیم مقالات مشاوره ای و درسی که مورد نیاز و توجه دانش آموزان است در موضوعات مهم مانند مطالعه ی یک درس/ تجربیات موفق دانش آموزان برتر سال های گذشته/ مقالات مشاوره ای و انگیزشی/ مقالات مربوط به یک دوره ی خاص مانند نوروز و یا جمع بندی و … را به صورت مناسب طبقه بندی و در اختیار دانش آموزان قرار دهیم تا علاوه بر تحلیل و نقد و بررسی کتاب ها به دانش آموزان ثابت کنیم ما به موفقیت آن ها فکر می کنیم.

آزمون های آزمایشی:

مقالات و آزمون های آزمایشی - کتاب کنکور

با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی در سال های اخیر افزایش قیمت زیادی داشته و خیلی از دانش آموزان از عهده ی هزینه های مربوط به این آزمون ها بر نمی آیند و یا وقت و زمان کافی برای رفتن به محل جلسه را ندارند و یا اینکه ترجیح می دهند در منزل کنکور سراسری را شبیه سازی کنند این امکان در بانک کتاب کنکور فراهم آمده تا سوال های آزمون های آزمایشی مختلف مانند گاج/ قلمچی/ گزینه ی دو/ سنجش/ ماز و … در اختیار دانش آموزان قرار داده شود و آن ها بتوانند یک الی دو روز بعد از برگزاری هر یک از این آزمون ها از طریق سایت کتاب کنکور به فایل این آزمون ها دسترسی پیدا کنند.